Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα Κάτι παραπάνω από ένα λογότυπο

 

Δημιουργώντας την εταιρική ταυτότητα που σας αντιπροσωπεύει, διασφαλίζετε ότι κάθε στοιχείο επικοινωνίας της εταιρίας ακολουθεί μία κοινή φιλοσοφία. Μελετάμε προσεκτικά την αγορά που απευθύνεστε και τον ανταγωνισμό προκειμένου να διαμορφώσουμε μια εξειδικευμένη οπτική της συνολικής σας ταυτότητας. Ανακαλύπτουμε τρόπους εφαρμογής της εταιρικής σας ταυτότητας σε διαφορετικά σενάρια, και διασφαλίζουμε ότι το μήνυμα που λαμβάνουν οι πελάτες σας είναι σαφές και ξεκάθαρο.